Publikácie

vedecká tajomníčka/postdoktorandka (momentálne na materskej dovolenke)
Mgr. Lucia Hargašová, PhD.

Publikácie za rok 2023

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií
Nie sú uvedené žiadne publikácie.