Projekty

vedecká pracovníčka (momentálne na materskej dovolenke)
Mgr. Lucia Hargašová, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
 • Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 11. 2018 – 31. 8. 2021

Národné

Aktuálne
 • Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2023
 • Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
 • Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020