Vedenie

Riaditeľka

Zástupca riaditeľky

Sekretariát a knižnica

Vedecká tajomníčka

Vedecká rada

Predseda

Interné členky a členovia

Externé členky a členovia

Vedecká rada ÚVSK SAV, v. v. i. výkonáva sučasne funkciu etickej komisie ÚVSK SAV, v. v. i. 

Správna rada

Dozorná rada

Medzinárodný poradný zbor

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Brno, Česká republika

Eötvös Loránd University, Budapešť, Maďarsko

The Open University, Veľká Británia