Aktuality

nové

Dodržiavanie protiepidemických opatrení počas tretej vlny pandémie

12. 1. 2022
Výsledky prieskumu Ako sa máte, Slovensko? naznačujú, že v rámci režimu OTP počas tretej vlny pandémie len štvrtina reštauračných zariadení pravidelne kontrolovala covid pass alebo covid test. Takmer polovica nezaočkovaných, ktorí ich navštívili, tvrdí, že ich neskontrolovali nikdy. Vyše 60 percent ľudí sa počas novembra a decembra ocitlo na verejných interiérových miestach v blízkosti niekoho, kto nemal respirátor a približne štvrtina osobne napomenula niekoho cudzieho, aby mal respirátor nasadený. Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v...
2022
12
jan

ENGAGE Sounding board meeting

Projekt DG JUSTICE ENGAGE „Využite kontaktných intervencií na posilnenie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny“ vstúpil do druhého roku riešenia....

Monografie

Akademický svet a jeho tradície
Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku
Osvojovanie gramotnosti u detí v podmienkach nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
Nové médiá a občianska participácia na Slovensku
Sexuality: From Intimacy to Politics
Dynamika a prekračovanie noriem v spoločnosti.jpg

Projekty

Sociálne siete