Aktuality

2023
13
máj

Podcast Studovna – Jak se učit? 

Naša kolegyňa Kamila Urban bola hosťkou podcastu Studovna, v ktorom diskutovala o stratégiách efektívneho učenia sa. „Jednou z účinných metód je...

Monografie

Vložte názov obrázku
Figurations of Human Subjectivity
Akademický svet a jeho problémy
Akademický svet a jeho tradície
Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku
Osvojovanie gramotnosti u detí v podmienkach nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
Nové médiá a občianska participácia na Slovensku
Sexuality: From Intimacy to Politics
Dynamika a prekračovanie noriem v spoločnosti

Projekty

Sociálne siete