Aktuality

2022
22
nov

Predpoklady a podoby rómskeho aktivizmu

Srdečne Vás pozývame na ústavný seminár s názvom Predpoklady a podoby rómskeho aktivizmu (záverečný seminár projektu DG JUST ENGAGE). Na seminári...

Monografie

Akademický svet a jeho tradície
Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku
Osvojovanie gramotnosti u detí v podmienkach nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
Nové médiá a občianska participácia na Slovensku
Sexuality: From Intimacy to Politics
Dynamika a prekračovanie noriem v spoločnosti.jpg

Projekty

Sociálne siete