News

2022
1
Aug

Second round of PhD applications

Use the opportunity to be part of one of the most productive social science institutes in the Slovak Academy of Sciences!

Recent publications

Akademický svet a jeho tradície
Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku
Osvojovanie gramotnosti u detí v podmienkach nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
Nové médiá a občianska participácia na Slovensku
Sexuality: From Intimacy to Politics
Dynamika a prekračovanie noriem v spoločnosti.jpg

Projects

Social networks