Human Communication Studies

Institute for Research in Social Communication publishes a non-periodic series of books monothematic HUMAN COMMUNICATION STUDIES.

 • Vol. 14: Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe. Autori: Anna Kende, Barbara Lášticová, Anca Minescu, Nóra Anna Lantos, Ashley O’Connor; Bratislava: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2021. 55 s. Human Communication Studies, vol. 14 (2021).
 • Vol. 13: Kvalita života a kvalita vzťahov: Zborník z konferencie “Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať?”. Editori: Nikola Kallová, Ivan Lukšík; Bratislava: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2020. 194 s. Human Communication Studies, vol. 13 (2020).
 • Vol. 12: Sexuality X: recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Sexuality. Editori: Jana Fúsková, Lucia Hargašová; Bratislava: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2018. 154 s. Human Communication studies, vol. 12 (2018).
 • Vol. 11: Diverzita v spoločenských vedách : príspevky z 11.česko-slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou – Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku. Editori: Radomír Masaryk, Magda Petrjánošová, Barbara Lášticová; Bratislava: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2012. 342 s. Human Communication studies, vol. 11 (2012).
 • Vol. 10: Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore. Príspevky zo 7. česko-slovenskej konferencie – Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku. Editori: Magda Petrjánošová, Radomír Masaryk, Barbara Lášticová; Bratislava: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV a Pedagogická fakulta UK, 2008. 256 s. Human Communication studies, vol. 10 (2008).
 • Vol. 9: Potreby migrantov na Slovensku. Autori: Miroslav Popper, Gabriel Bianchi, Ivan Lukšík, Petra Szeghy; Bratislava: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV a IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu), 2006. 89 s. Human Communication studies, vol. 9 (2006).
 • Vol. 8: Upgrade pre sexuálnu výchovu. Editor: Gabriel Bianchi; Bratislava: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, 2003. Human Communication studies, vol. 8 (2003).
 • Vol. 7: Identita, zdravie a nová paradigma. Editor: Gabriel Bianchi; Bratislava: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, 2001. Human Communication studies, vol. 7 (2001).
 • Vol. 6: Interakcia sexuálnych a drogových rizík zdravia vojakov základnej služby. Autori: Gabriel Bianchi, Miroslav Popper, Ivan Lukšík, Marianna Supeková; Bratislava: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, 2000. Human Communication studies, vol. 6 (2000).
 • Vol. 5: Problém mentálneho: Filozoficko-psychologické štúdie. Editori: Emil Višňovský, Miroslav Popper, Jana Plichtová; Bratislava: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, 1999. Human Communication studies, vol. 5 (1999).
 • Vol. 4: Q-metodológia – alternatívny spôsob skúmania sexuálneho zdravia. Autori: Gabriel Bianchi, Miroslav Popper, Ivan Lukšík, Marianna Supeková; Bratislava: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, 1999. Human Communication studies, vol. 4 (1999).
 • Vol. 3: Diskurz – Intelektuáli – Sociálna komunikácia/ Discourse – Intellectuals – Social Communication. Editori: Emil Višňovský, Gabriel Bianchi; Bratislava: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, 1997. Human Communication studies, vol. 3 (1997).
 • Vol. 2: Rozumieme ľudskej komunikácii?/ Do We Understand Human Communication? Editor: Emil Višňovský; Bratislava: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, 1995. Human Communication studies, vol. 2 (1995).
 • Vol. 1: Environmentálna výchova v rodine a škole/ Umwelterziehung in Familie und Schule. Editori: Viera Rosová a Gabriel Bianchi; Bratislava: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV a Goethe Institut Bratislava, 1993. Human Communication studies, vol. 1 (1993).