Monografie a knižné publikácie

Počet nájdených záznamov: 12
Cover
Urban Kamila ORCID et al.
Rok vydania: 2023
ISBN: 978-3-631-88645-8, 978-3-631-88646-5
Cover
Višňovský Emil
Rok vydania: 2022
ISBN: 978-80-224-1965-9
Cover
Bianchi Gabriel ORCID
Rok vydania: 2022
ISBN: 978-3-031-19188-6, 978-3-031-19189-3
Cover
Popper Miroslav ORCID
Rok vydania: 2022
ISBN: 978-80-224-2023-5
Cover
Popper Miroslav ORCID et al.
Rok vydania: 2021
ISBN: 978-80-224-1881-2
Cover
Višňovský Emil
Rok vydania: 2021
ISBN: 978-80-224-1903-1
Cover
Petrjánošová Magda ORCID et al.
Rok vydania: 2020
ISBN: 978-80-224-1847-8
Cover
Bianchi Gabriel ORCID
Rok vydania: 2020
ISBN: 978-3-631-82807-6
Cover
Lukšík Ivan ORCID - Škoviera Albín - Hargašová Lucia ORCID - Fico Milan et al.
Rok vydania: 2017
ISBN: 978-80-568-0077-5
Cover
Šulavíková Blanka
Rok vydania: 2016
ISBN: 978-80-972446-6-8
Cover
Popper Miroslav ORCID et al.
Rok vydania: 2015
ISBN: 978-80-970234-6-1