Archív kritickej psychológie na Slovensku

Týmto textom by sme chceli prispieť k transparentnosti procesu formovania základov kritickej psychológie na Slovensku. Na začiatku 90. rokov 20. storočia navštívili Slovensko Rex a Wendy Stainton Rogersovci, horúci britskí „bojovníci“ a osvietení misionári na tomto vedeckom poli. Pri jednej zo svojich prvých návštev Slovenskej akadémie vied v Bratislave predniesli nasledujúcu prednášku.

Text je prepisom z audiokazety počítačovým softvérom umelej inteligencie otter.ai, ktorý revidovali Paul Stenner a Gabriel Bianchi. Text, prosím, čítajte ako historický dokument.

DEVELOPMENTALISM (Rex a Wendy Stainton Rogers, 29. marec 1994, Bratislava, SAV)