Knižnica

Vedúca knižnice

T:   +421 (2) 5441 0307
      +421 911 232 005

M:  kvsbk@savba.sk

KNIŽNICA OBSAHUJE

 
Knihy
1744
knižných titulov
Časopisy
25
časopisov
 

Zahraničné časopisy

 • Archives of Sexual Behavior, 2013 – aktuálne
 • Behavioral and Brain Sciences 2005 – 2012 (z prostriedkov ÚK SAV)
 • Brain and Language 1992 – 1995
 • Citizenship Studies 2005 – (z prostriedkov ÚK SAV)
 • Československá psychologie 1957 – 1989, 1993 – aktuálne
 • Environmental Values 1996 – 2003
 • European Journal of Social Psychology 2005 – aktuálne
 • European Review of Social Psychology 2005 – aktuálne
 • Human Communication research 2004 – 2005 (z prostriedkov ÚK SAV)
 • Journal of Adolescent and Adult Literacy 1999 – 2001
 • Journal of Cognition and Culture 2005 – aktuálne (z prostriedkov ÚK SAV)
 • Journal of Cross-Cultural Psychology 1996 – 2004
 • Political Psychology 2004 – aktuálne
 • Reading and Writing 1992 – 1997
 • Scandinavian Journal of Psychology 1990 – aktuálne
 • Science Communication 2004 – 2009 (z prostriedkov ÚK SAV)
 • Social Psychology Quarterly 1992 – 1996

Domáce časopisy

 • Efeta 2011 – aktuálne
 • Filozofia 1994 – aktuálne
 • Human Affairs 1991 – 2006 (od r. 2007 vychádza v elektronickej verzii)
 • Organon F 1995 – 2011 (vychádza v el. verzii)
 • Pedagogická revue 2002 – 2008
 • Psychológia a patopsychológia dieťaťa 1976 – 2010, 2012 – aktuálne
 • Sociológia 1996 – aktuálne
 • Studia psychologica 1970 – 1975, 1988 – aktuálne