Ľudia

Profilová fotografia
zástupca riaditeľky
doc. PhDr. Gabriel Bianchi, DrSc.
sexuálna výchova; sexuálne a reprodukčné zdravie a práva; deliberatívna demokracia
T:     02/ 5477 5683
       54773442
ORCID:   ORCID