Základné údaje

Profilová fotografia
vedecká pracovníčka (momentálne na materskej dovolenke)
Mgr. Lucia Hargašová, PhD.
rodičovská rola, učiteľská rola, náhradné rodičovstvo, začleňovanie minorít
T:     02 / 54775683
       54773442
ORCID:   ORCID