Základné údaje

Profilová fotografia
samostatná vedecká pracovníčka, členka vedeckej rady, výkonná redaktorka časopisu Human Affairs
Mgr. Kamila Urban, PhD.
vývinová psychológia, metakognícia, kreativita, autoregulované učenie
T:     02/ 5477 5683
       54773442
ORCID:   ORCID