Základné údaje

Profilová fotografia
vedecká pracovníčka, vedecká tajomníčka
Mgr. Zuzana Očenášová, PhD.
rodina a rodičovstvo, rodová rovnosť a stereotypy, rodovo podmienené násilie, feministická teória
T:     02/54775683
ORCID:   ORCID