Projekty

vedecká pracovníčka, vedecká tajomníčka
Mgr. Zuzana Očenášová, PhD.

Medzinárodné

Aktuálne
 • ATHENA - Implementácia plánov rodovej rovnosti s cieľom podpory výskumného potenciálu výskumných a výskum-financujúcich organizácií v Európe
  Program: Horizont 2020
  Doba trvania: 1. 2. 2021 – 31. 1. 2025
 • UKR - Spoločenská sonda ukrajinských migrantov a migrantiek na Slovensku
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 9. 2023 – 31. 12. 2024

Národné

Aktuálne
 • Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024