Publikácie

vedecká pracovníčka, vedecká tajomníčka
Mgr. Zuzana Očenášová, PhD.

Publikácie za rok 2023

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií

Publikácie

  • AGLIETTI, Claudia - ANTONIJEVIC, Zorana - BERLIRI, Maresa - BOBEK, Alicja - CIAPUTA, Ewelina - DE CHEVEIGNÉ, Suzanne - DE VRIES, Miranda - MONTALBÁN, Paloma Ellis - ENSARI, Pınar - GHIDONI, Elena - GOLEMANOVA, Ralitsa - GUENTHER, Elisabeth Anna - IZAGUIRRE, Ainhoa - JÓHANNSDÓTTIR, Guðbjörg Helga - KAMBOURI, Nelli - KENDE, Agnes - KERREMANS, Aart - KYPRIANOU, Maria - MARTIN, Annika - MAUFRAS ČERNOHORSKÁ, Vanda - OČENÁŠOVÁ, Zuzana - ROLANDSEN AGUSTIN, Lise - DE OLIVEIRA, Catarina Sales - STEINÞÓRSDÓTTIR, Finnborg Salome - SANDSTRÖM, Lina - SARNAVKA, Sanja - STILL, Alexis - STOVELL, Clare - STROE, Monica - TANHUA, Inkeri - THIDEMANN FABER, Stine - THRYSØE NIELSEN, Lærke - TRETJAKOVA, Vaida - TUNCER, Fatma - TÜRKER, Nazlı - TZANAKOU, Charikleia - VAN ENGEN, Marloes - WIENAND-SANGARE, Carolina - WUIAME, Nathalie - ZITMANE, Marita - ZUPEVC, Katarina. (Better) Stories from the Pandemic. Editors: Claudia Aglietti, Caitriona Delaney, Pınar Ensari, Elena Ghidoni, Audrey Harroche, Alexis Still, Nazlı Türker. First edition. Örebro : Örebro University Press, 2023. 200 pp. Dostupné na: https://doi.org/10.5281/zenodo.8061703. ISBN 978-91-87789-83-0 Typ: EDJ
  • ČERNOHORSKÁ, Vanda - OČENÁŠOVÁ, Zuzana - KENDE, Agnes. The COVID-19 Pandemic and Gender+ Inequalities in the Czech Republic, Hungary, and Slovakia: The Heteronormativity of Anti-Pandemic Measures and Their Impact on Vulnerable Groups. In Gender a výzkum, 2023, roč. 24, č. 1, s. 114-134. (2022: 0.161 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2570-6578. Dostupné na: https://doi.org/10.13060/gav.2023.007 Typ: ADMB
  • OČENÁŠOVÁ, Zuzana. Keď sa stratégia násilia stane spoločenskou normou: vplyv sociálnej izolácie počas pandémie na partnerské násilie na ženách = When a Strategy of Violence Becomes a Social Norm: the Impact of Social Isolation on Women Experiencing Intimate Partner Violence. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2023, roč. 71, č. 1, s. 29-41. (2022: 0.3 - IF, 0.182 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2023.1.03 Typ: ADNB