Životopis

Profilová fotografia
riaditeľka
Mgr. Barbara Lášticová, PhD.
Sociálna psychologička a samostatná vedecká pracovníčka, v ÚVSK SAV pracujem od roku 2001. Medzi moje hlavné výskumné záujmy patrí konštruovanie sociálnych identít v rôznych kontextoch (európska integrácia, transnacionálna migrácia), medziskupinové vzťahy, politická psychológia a metodológia kvalitatívneho výskumu. Prednášam politickú psychológiu na Katedre politológie FiF UK v Bratislave a kvalitatívny výskum na Psychologickom ústave FF Masarykovej univerzity v Brne. Som absolventkou magisterského (2000) a doktorandského (2007) štúdia psychológie na FiF UK v Bratislave. Moja dizertačná práca sa zaoberala konštruovaním národnej identity na Slovensku v kontexte integrácie do EÚ. Postgraduálne (DEA) som študovala sociálnu psychológiu na Institut de Psychologie, Université René Descartes-Paris 5, kde som sa venovala experimentálnemu výskumu vnímania validity skupinového rozhodovania.
Som spolueditorkou knihy Politics of Collective Memory: Cultural Patterns of Commemorative Practices in Post-War Europe (Lit, Viedeň, 2008) a spoluautorkou knihy Konštruovanie slovenskosti vo verejnom priestore (SAV, Bratislava, 2009). Vo vydavateľstve Routledge nám spolu s kolegyňou Annou Kende vyšla editovaná kniha "The Psychology of Politically Unstable Societies" (2024).