Základné údaje

Profilová fotografia
riaditeľka
Mgr. Barbara Lášticová, PhD.
sociálna psychológia, medziskupinové vzťahy, predsudky a stereotypy, národná a európska identita, politický diskurz, politická psychológia
T:     02/ 5477 5683
       54773442
F:    02/ 5477 5683
       54773442
ORCID:   ORCID