Životopis

Profilová fotografia
samostatný vedecký pracovník IIa
doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc.