Základné údaje

Profilová fotografia
samostatný vedecký pracovník IIa
doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc.
tradičné a alternatívne rodičovstvá, vylepšovanie človeka, redukcia predsudkov voči stigmatizovaným minoritám, sociálne a morálne normy
T:     02/ 5477 5683
       54773442
F:    02/ 5477 5683
       5477 3442
ORCID:   ORCID