Životopis

Profilová fotografia
samostatná vedecká pracovníčka IIA
doc., PhDr. Zuzana Petrová, PhD.