Projekty

samostatná vedecká pracovníčka IIA
doc., PhDr. Zuzana Jančík Petrová, PhD.

Národné

Ukončené
  • Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti
    Program: APVV
    Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024