Publikácie

samostatná vedecká pracovníčka IIA
doc., PhDr. Zuzana Petrová, PhD.

Publikácie za rok 2023

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií

Publikácie

  • PETROVÁ, Zuzana. Preschool Narrative Production as a Precursor for Successful Reading and Literacy Development. In Development of Key Literacy Skills in Early Childhood Education. 1. vyd. - Berlin : Peter Lang, 2023, pp. 101-118. ISBN 978-3-631-88645-8. Dostupné na: https://doi.org/10.3726/b20261 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Typ: ABC