Životopis

Profilová fotografia
vedecká pracovníčka - postdoktorandka
Mgr. Nikola Kallová, PhD.