Publikácie

vedecká pracovníčka - postdoktorandka
Mgr. Nikola Kallová, PhD.

Publikácie za rok 2023

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií

Publikácie

  • KALLOVÁ, Nikola. Šťastnejší žiaci druhého stupňa ZŠ: Ako to docieliť na podklade školských dokumentov = Happier second graders: How to achieve this on the basis of school documents. In e-Pedagogium, 2023, roč. 23, č. 1, s. 34-45. ISSN 1213-7758. Dostupné na: https://doi.org/10.5507/epd.2023.002 (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Typ: ADEB
  • KALLOVÁ, Nikola - LUKŠÍK, Ivan - HNATKOVIČOVÁ, Denisa. Young people’s perceived (in)vulnerability during the Covid-19 pandemic and media depictions. In Youth Voice Journal, s. 3-21. ISSN 2056-2969. Dostupné na internete: https://www.rj4allpublications.com/product/young-peoples-perceived-invulnerability-during-covid-19/ (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Typ: ADMB
  • KALLOVÁ, Nikola - ČIERNA, Andrea. Partnerská a sexuálna výchova : Pracovný zošit pre stredné školy a gymnáziá [elektronický dokument]. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., 2023. 30 s. Dostupné na internete: https://uvsk.sav.sk/wp-content/uploads/uploaded/documents/publications/human-communication-studies/Partnerska-a-sexualna-vychova.pdf. ISBN 978-80-973370-8-7 (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Typ: GII
  • LUKŠÍK, Ivan - KALLOVÁ, Nikola - GABRIŠ, Ján. Prípady zlého zaobchádzania a podobného diskriminačného konania pri výkone verejnej moci vo vzťahu k Rómom - tematické zisťovanie. 1. vydanie. Bratislava : Úrad vlády Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, 2023. 56 s. ISBN 978-80-974522-2-3 Typ: EDJ