Projekty

vedecká pracovníčka - postdoktorandka
Mgr. Nikola Kallová, PhD.

Národné

Ukončené
  • Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti
    Program: APVV
    Doba trvania: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2023