Základné údaje

Profilová fotografia
vedecká pracovníčka - postdoktorandka
Mgr. Xenia Daniela Poslon, PhD.
sociálna psychológia, medziskupinové vzťahy, predsudky a stereotypy, sociálna kognícia, politická psychológia, kognitívna veda
T:     0254775683
ORCID:   ORCID