Projekty

vedecká pracovníčka - postdoktorandka
Mgr. Xenia Daniela Poslon, PhD.

Medzinárodné

Aktuálne
 • Komplexnosť sociálnej identity a jej vplyv na akulturačné preferencie príslušníkov majority
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024
 • UKR - Spoločenská sonda ukrajinských migrantov a migrantiek na Slovensku
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 9. 2023 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Ambasádori sociálnej psychológie EASP
  Program: Iné
  Doba trvania: 1. 4. 2022 – 31. 3. 2024
 • Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
 • Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 11. 2018 – 31. 8. 2021
 • Politickí lídri a volebné správanie
  Program: Iné
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 1. 2019

Národné

Aktuálne
 • Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Ukončené
 • Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021