Kontakt

Adresa

Centrum pedagogického výskumu

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9

841 04 Bratislava

Slovenská republika

Telefón

02 / 5477 5683

02 / 5477 3442

E-mail

olga.zapotocna@savba.sk