Pozvánka na videokonferenčné zhromaždenie zamestnancov a zamestnankýň ÚVSK SAV, v. v. i.

Predseda Vedeckej rady ÚVSK SAV doc., Mgr. Miroslav Popper, CSc. pozýva zamestnancov a zamestnankyne ÚVSK SAV, v. v. i. na pohovor s kandidátmi a voľbu členov a členiek prvej Správnej rady ÚVSK SAV, v. v. i., ktoré sa budú konať videokonferenčne dňa 31. januára 2022 od 10:00 hod.

Link na pripojenie sa k videokonferenčnému zhromaždeniu je nasledovný:
https://us06web.zoom.us/j/88370856472?pwd=dzdkcG5heUM1VDIyYXFtay9sVkZEZz09

Meeting ID: 883 7085 6472
Passcode: 117782

Zoznam kandidátov do Správnej rady ÚVSK SAV, v. v. i.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na stránke: https://uvsk.sav.sk/volby-do-spravnej-rady-uvsk-sav-v-v-i/