Životopis

Profilová fotografia
samostatná vedecká pracovníčka IIA
Mgr. Magda Petrjánošová, PhD.