Životopis

Profilová fotografia
prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.