Životopis

Profilová fotografia
doktorandka
Mgr. Miroslava Šudila Žilinská
Vyštudovala som psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a Trnavskej univerzite v Trnave. Zároveň som absolvovala ročné MA štúdium gender studies na Central European University v Budapešti. Takmer 10 rokov som pôsobila v oblasti terénnej sociálnej práce a drogovej problematiky ako psychologička a projektová manažérka v OZ Odyseus. Mám tiež skúsenosti v sfére školskej a klinickej psychológie, dobrovoľníctve, ako externá hodnotiteľka projektov, konzultanka a lektorka v mimovládnej organizácii PDCS. V praxi sa zaujímam o hodnotové konflikty, participáciu a prácu s krízou v rôznych podobách. Od jesene 2020 som dennou študentkou doktorandského programu psychológia zdravia na FSEV UK so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV. Témou mojej dizertačnej práce je „Hranice v sexe a sexuálna subjektivita žien: feministická vzťahová diskurzívna analýza“. Aktuálne sa tiež podieľam na implementácii projektu H2020 – ATHENA, ktorého cieľom je príprava plánu rodovej rovnosti pre SAV v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami z EÚ. Vo voľnom čase sa venujem psychologickým aspektom klimatickej krízy.