Projekty

doktorandka
Mgr. Miroslava Šudila Žilinská

Medzinárodné

Aktuálne
  • ATHENA - Implementácia plánov rodovej rovnosti s cieľom podpory výskumného potenciálu výskumných a výskum-financujúcich organizácií v Európe
    Program: Horizont 2020
    Doba trvania: 1. 2. 2021 – 31. 1. 2025