Projekty

doktorandka
Mgr. Miroslava Šudila Žilinská

Medzinárodné

Aktuálne
  • ATHENA - Implementácia plánov rodovej rovnosti s cieľom podpory výskumného potenciálu výskumných a výskum-financujúcich organizácií v Európe
    Program: Horizont 2020
    Doba trvania: 1. 2. 2021 – 31. 1. 2025

Národné

Aktuálne
  • Moc, kontrola a zraniteľnosť v intímnych vzťahoch - digitálne technológie a starostlivosť
    Program: VEGA
    Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025