Základné údaje

Profilová fotografia
emeritný vedecký pracovník
prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc.
etické a spoločenské problémy vedeckého a technologického rozvoja, transhumanizmus
T:     02/ 5477 5683
       54773442
F:    02/5477 5683
       02/5477 3442