Projekty

emeritný vedecký pracovník
prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc.

Národné

Ukončené
 • Problém umenia žiť v kontexte filozofického poradenstva
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
 • Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 10. 2013 – 30. 9. 2017
 • Filozofické poradenstvo ako forma aplikovanej filozofie.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Dynamika sociálnych a morálnych noriem: Sociálno-psychologický výskum minoritných, marginalizovaných a znevýhodnených skupín vo vzťahu k majorite
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Filozofické myslenie a estetické vnímanie v kontexte každodenného života
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Rekonceptualizácia pojmu altruizmus a jej dôsledky pre spoločenskú prax
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
 • Centrum excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia
  Program: Centrá excelentnosti SAV
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
 • Centrum excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia
  Program: Centrá excelentnosti SAV
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
 • Bioetika ako výzva pre filozofiu
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
 • FILOZOFICKÁ REFLEXIA IDEÁLU „DOBRÉHO ŽIVOTA“
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008