Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník
Mgr. Tomáš Prošek, PhD.
meziskupinové vztahy, analýza dat, reakční čas
T:     02/54775683
ORCID:   ORCID