Projekty

vedecký pracovník
Tomáš Prošek, Ph.D.

Národné

Aktuálne
  • Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup
    Program: VEGA
    Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025