Projekty

vedecký pracovník
Mgr. Tomáš Prošek, PhD.

Medzinárodné

Aktuálne
 • UKR - Spoločenská sonda ukrajinských migrantov a migrantiek na Slovensku
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 9. 2023 – 31. 12. 2024

Národné

Aktuálne
 • Učenie sa z intímnych vzťahov u mladých dospelých na Slovensku: úloha typov vzťahu a kognitívnej rigidity
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
 • Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025