Ľudia

Profilová fotografia
samostatná vedecká pracovníčka IIA
Mgr. Magda Petrjánošová, PhD.
nové médiá (alias sociálne médiá), občianska participácia online
T:     02/ 5477 5683
       54773442
ORCID:   ORCID