Ľudia

Profilová fotografia
vedecký pracovník
Mgr. Peter Šebáň
Kognitívna psychológia, seba-regulované učenie sa, techniky a stratégie učenia sa, metakognícia, akademická motivácia, kognícia zvierat
T:     02/54775683
ORCID:   ORCID