Nový pracovný zošit pre stredné školy a gymnáziá: Partnerská a sexuálna výchova

Všimli sme si, že na školách chýbajú metodické materiály pre edukáciu v oblasti partnerských vzťahov a sexuality. Naše kolegyne Nikola Kallová a Andrea Čierna preto ako súčasť projektu APVV (18-0303) vytvorili pracovný zošit, ktorý má pomôcť učiteľkám a učiteľom stredných škôl a gymnázií ponúkať aktuálnu edukáciu v týchto, obzvlášť pre dospievajúcich ľudí, dôležitých témach. Témy pokryté v pracovnom zošite sú rozmanité a zahŕňajú kľúčové partnerské problematiky ako napríklad súhlas a nesúhlas, odmietnutie či komunikáciu, ale aj veľmi aktuálny problém sexuálnej orientácie či zdravého sexu. Pracovný zošit využíva interaktívne metódy a rozmanité aktivity, prispievajúce ku kritickému mysleniu, práci v skupine či príprave na riešenie praktických životných situácií.

Pracovný zošit je voľne dostupný pre školy a facilitátorov a nájdete ho na tejto webovej adrese. Učiteľky a učitelia si ho pre svoje potreby môžu tlačiť a rozmnožovať. Jeho využívaním naplnia značnú časť výkonových štandardov etickej výchovy.