Doktorandská búrka – už 15. mája 2024

Pozývame Ťa na Doktorandskú búrku, ktorá sa uskutoční dňa 15. 5. 2024 od 14.00 h v Areáli SAV na Patrónke. Doktorandská búrka je zameraná na doktorandov/ky, mladých/é vedeckých/é pracovníkov/čky a budúcich/e doktorandov/ky, teda študentstvo magisterského štúdia. Náš program Ťa zabaví (stand-up, hudba), nasýti duševne (diskusia o duševnom zdraví), ale aj fyzicky (pre registrovaných zvýhodnená cena občerstvenia) a inšpiruje (vedecký kvíz, neformálne diskusie s veľmi múdrymi ľuďmi).

Registráciou získaš nárok na občerstvenie za zvýhodnenú cenu!

Registruj sa tu – Google Form.

Všetky aktuality k podujatiu sleduj na Facebooku, alebo napíš mail na mladi-vedci@savba.sk.


Doktorandský študijný program realizujeme ako externá vzdelávacia inštitúcia na základe zmluvy s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Študijno-pedagogická časť doktorandského štúdia sa realizuje na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK, vedecká časť na ÚVSK SAV, v. v. i.

Pozri si zverejnené témy na doktorandské štúdium na ÚVSK SAV na rok 2024.