Zuzana Očenášová: Otcovská dovolenka v praxi

Milé kolegyne a milí kolegovia,

srdečne Vás pozývame na ústavný seminár s názvom Otcovská dovolenka v praxi, na ktorom naša kolegyňa Zuzana Očenášová predstaví výsledky exploratívneho výskumu otcovskej dovolenky na Slovensku vrátane dôvodov, praktík a vnímania s ňou spojených. Seminár bude v slovenskom jazyku. Prosíme Vás o sprostredkovanie tejto informácie aj vašim kolegom a kolegyniam.

Seminár sa uskutoční online formou. V prípade záujmu o účasť, prosíme vyplňte jednoduchý formulár: https://forms.gle/FMwXfrr6Dhj3SSem9

Najneskôr v deň konania semináru Vám budú zaslané prístupové údaje k Zoom stretnutiu. Maximálny počet účastníkov a účastníčok mimo ÚVSK SAV je 50 ľudí.

Udalosť na Facebooku: https://fb.me/e/7FdsWe2e2

Tešíme sa na stretnutie!


Otcovská dovolenka v praxi

Zuzana OčenášováÚstav výskumu sociálnej komunikácie SAV v.v.i.

Pondelok 06.02. 2023, 14:00 – 15:30 CET, online

Otcovská dovolenka je považovaná za jeden z najefektívnejších nástrojov na dosiahnutie spravodlivejšieho rodového rozdelenia starostlivosti a neplatenej práce. Zároveň je v súlade s konceptom zainteresovaného otcovstva, ktorý očakáva aktívnu účasť otcov na výchove detí a vytváranie si blízkeho vzťahu s nimi. Aj na Slovensku stúpa počet otcov, ktorý tento nástroj využívajú. Prezentácia sa venuje exploratívnemu výskumu otcovskej dovolenky na Slovensku, ktorý bol realizovaný prostredníctvom 16 rozhovorov s rodičmi (otcami aj matkami) z rodín, v ktorých otec bol na otcovskej dovolenke minimálne 28 týždňov. Zameriava sa na dôvody, pre ktoré sa rodičia rozhodujú pre tento spôsob starostlivosti o malé deti, praktikovanie a vnímanie otcovskej dovolenky rodičmi a rozdelenie starostlivosti počas nej a po jej skončení. Všetci rodičia vnímali skúsenosť s otcovskou dovolenkou pozitívne, vyzdvihovali najmä jej prínos pre vzťahy v rodine, či už rodičovské alebo partnerské. Zároveň viedla k väčšej flexibilite pri starostlivosti o deti aj po skončení otcovskej dovolenky, keďže rodičia sa dokážu rovnocenne zastúpiť.