Zuzana Maďarová: Ako boj proti „rodu“ pomáha vytvárať neliberálnu politiku

Srdečne Vás pozývame na ústavný seminár s názvom „Ako boj proti „rodu“ pomáha vytvárať neliberálnu politiku“, ktorý nám odprezentuje v pondelok, 12.06.2023, Zuzana Maďarová z Ústavu Európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. Prosíme Vás o sprostredkovanie tejto informácie aj vašim kolegom a kolegyniam. Seminár sa uskutoční online formou.

V prípade záujmu o účasť, prosíme vyplňte jednoduchý formulár:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnF10C9xkcrQ8K6nwaDqcUxfOEPqGUeusIDFj3vLhZdhUt0w/viewform?usp=sf_link

Údalost na Facebooku: https://fb.me/e/11gF558hb

Najneskôr v deň konania semináru Vám budú zaslané prístupové údaje k Zoom stretnutiu. Maximálny počet účastníkov a účastníčok mimo ÚVSK SAV je 50 ľudí.

Tešíme sa na stretnutie!


Ako boj proti „rodu“ pomáha vytvárať neliberálnu politiku

Zuzana Maďarová, Ústav Európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Pondelok, 12.06.2023, 14:00 – 15:30 CET, online

Od roku 2018 v slovenskom parlamente predložili približne 25 zákonov obmedzujúcich prístup k interrupciám. Kým prvé legislatívne návrhy hovorili o nezodpovedných ženách, ktoré zabíjajú deti kvôli kariére a zhýralému životnému štýlu, tie novšie sú prezentované ako podpora tehotných žien v ťažkej situácii. Táto prezentácia sleduje posuny v diskurze a politickej podpore predložených zákonov. Využíva koncept populistickej praxe (E. Laclau, Ch. Mouffe) ako analytický nástroj, aby poukázala, ako ciele „protirodovej“ politiky – napr. ochrana života alebo ochrana rodiny – zastupujú súbor rôznorodých požiadaviek týkajúcich sa kultúrneho uznania, materiálneho prerozdelenia a politickej reprezentácie (N. Fraser). V rámci „protirodového“ diskurzu sa tak vytvára neliberálna politická ponuka, ktorá je predstavená ako alternatíva k lokalizovaným zlyhaniam globálneho (neo)liberálneho projektu.