Zoznam oprávnených voličov a voličiek pre voľbu riaditeľa/riaditeľky UVSK SAV, v. v. i.

Zoznam oprávnených voličov podľa § 23 ods. 2 zákona 243/2017 o v. v. i. k dátumu 28.11.2022, na voľbu riaditeľa /-ky ústavu, 9:30 hod.

Samostatní vedeckí pracovníci

1. doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
2. Mgr. Barbara Lášticová, PhD.
3. prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
4. Mgr. Magda Petrjánošová, PhD.
5. doc., PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
6. doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc.
7. Mgr. Kamila Urban, PhD.
8. prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

Vedeckí pracovníci

9. Mgr. Lucia Hargašová, PhD.
10. Mgr. Nikola Kallová, PhD.
11. Mgr. Zuzana Očenášová, PhD.
12. Mgr. Xenia Daniela Poslon, PhD.

Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním (výskumní a vývojoví zamestnanci)

13. Mgr. Miroslava Šudila Žilinská (Interný doktorand)

Interní doktorandi

14. Mgr. Andrea Čierna
15. Mgr. Henrieta Ševčíková
16. Mgr. Mária Šuľová

Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním

17. Mgr. Zuzana Dobrucká
18. Ing. Andrea Horová
19. Ing. Ondrej Pohorelec

Zoznam môžete stiahnuť tu.