Zapojte sa do prieskumu o pomoci Ukajincom a Ukrajinkám

V kontexte vlny solidarity, ktorú na Slovensku mobilizoval vojnový konflikt na Ukrajine, ÚVSK SAV, v. v. i. realizuje prieskum, v ktorom sa zaujímame o hlavné dôvody, prečo ľudia na Slovensku pomáhajú ukrajinským utečencom a utečenkám. Cieľom je pochopiť, aké formy pomoci majú potenciál byť dlhodobo udržateľné.

Ak ste utečencom a utečenkám z Ukrajiny ponúkli akúkoľvek formu pomoci, aj keď išlo iba o maličkosť, napríklad zdieľanie príspevku na sociálnych sieťach alebo malý finančný dar, prosíme Vás o zapojenie do výskumu. Vyplnenie dotazníka Vám potrvá približne 5 minút.

Dotazník môžete vyplniť tu: https://elteppk.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eFH56u4wAixB0iy?Q_Language=SK

Ďakujeme!