Zaočkovať sa chce dať najviac ľudí od apríla 2020. Dve tretiny respondentov súhlasia s používaním Sputnika V až po jej schválení

Ochota dať sa zaočkovať je na Slovensku najvyššia od apríla 2020, zaočkovať by sa v súčasnosti dalo až 41,8 percenta respondentov a ďalších 7,2 percenta je už zaočkovaných. Dve tretiny respondentov si myslia, že vakcínu Sputnik V by sme na Slovensku mali používať až po schválení európskymi alebo slovenskými úradmi. To sú zistenia ôsmej vlny výskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý iniciuje Slovenská akadémia vied, MNFORCE a Seesame. Zber dát sa realizoval od 24. do 27. marca 2021.

Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020, na prelome januára a februára a v marci 2021.

Ôsma vlna výskumu Ako sa máte, Slovensko? sa uskutočnila od 24. marca do 27. marca 2021. V tomto období klesali počty hospitalizovaných z rekordných úrovní konca februára aj denné prírastky. V čase zberu dát bol od 25. marca sprísnený zákaz vychádzania a po 20.00 h už neplatila výnimka pre cestu do prírody a boli zakázané cesty do zahraničia na dovolenku.

Ochota dať sa zaočkovať je najvyššia od apríla 2020

Počet respondentov ochotných dať sa zaočkovať narastá a momentálne je od apríla 2020 na najvyššej úrovni. Na otázku Dnes sú dostupné vakcíny na nový koronavírus, plánujete sa dať zaočkovať? odpovedalo kladne až 41,8 percenta respondentov, čo je oproti decembru nárast o takmer 20 percentuálnych bodov. Od minulého výskumu z prelomu januára a februára, počet respondentov, ktorí sú ochotní dať sa zaočkovať, prípadne sa už zaočkovať dali, narástol o viac ako osem percentuálnych bodov. Podiel respondentov, ktorí odmietajú vakcináciu od decembra trvalo klesá a v súčasnosti je na úrovni 28,8 percenta.


Kto by sa dal zaočkovať

Ochota dať sa zaočkovať dlhodobo súvisí s pocitom ohrozenia epidémiou koronavírusu. Častejšie by sa dali zaočkovať respondenti, ktorí sa cítia byť ohrození, dlhodobo častejšie muži v porovnaní so ženami, starší respondenti vo veku nad 50 rokov a výrazne ochotnejší dať sa zaočkovať sú respondenti z Bratislavského kraja. V tejto súvislosti pozorujeme koreláciu s narastajúcim vzdelaním – zaočkovať by sa dalo až 66,5 percenta vysokoškolsky vzdelaných respondentov.

Ďalším faktorom dlhodobo ovplyvňujúcim ochotu dať sa zaočkovať sú politické preferencie respondentov: výraznejšie ochotnejší sú voliči vládnych strán v porovnaní s voličmi opozičných strán. Tí vakcináciu vo väčšej miere odmietajú, ale i medzi nimi od posledného výskumu narástla ochota dať sa zaočkovať.

Akou vakcínou by ste sa dali zaočkovať?

Medzi respondentmi, ktorí sa plánujú dať zaočkovať, je najpopulárnejšia vakcína Pfizer/BioNTech (dalo by sa ňou zaočkovať 70,8 % tých, ktorí sa plánujú dať očkovať), nasledovaná vakcínou Moderna (55,5 %), Sputnik V (55 %) a AstraZeneca (31,1 %).

Až 30,6 percenta respondentov, z tých, ktorí sa neplánujú dať očkovať, by sa dalo zaočkovať, ak by mali k dispozícii vakcínu Sputnik V.

Názory na očkovanie vakcínou Sputnik V

Respondentov sme sa pýtali aj na ich názor na očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V. Až dve tretiny respondentov (66,8 %) sú za jej používanie, ale požadujú jej schválenie príslušnými úradmi; 32,9 percenta respondentov požaduje schválenie európskymi úradmi (Európska lieková agentúra) a 33,9 percenta stačí aj jej schválenie slovenskými úradmi (Štátny ústav na kontrolu liečiv). Iba 10,6 percenta respondentov je za použitie tejto vakcíny aj bez schválenia. Proti akejkoľvek vakcíne je 9,2 percenta a proti používaniu Sputniku V na Slovensku je iba 3,8 percenta respondentov.

„Narastajúca popularita očkovania proti ochoreniu koronavírusu na Slovensku sa dá vysvetliť postupným nástupom masového očkovania a poznaním relatívnej bezpečnosti a účinnosti používaných vakcín. Ďalším dôležitým faktorom je pretrvávajúca nepriaznivá epidemiologická situácia a s tým súvisiace obavy z ochorenia. Ukázalo sa tiež, že respondenti síce nemajú problém s ruskou vakcínou Sputnik V, ale výrazná väčšina požaduje jej schválenie európskymi či slovenskými úradmi. Dáta naznačujú, že jej použitie by na Slovensku mohlo zvýšiť podiel ľudí ochotných dať sa zaočkovať. Problémom však môže byť v súčasnosti horšia povesť vakcíny AstraZeneca, pretože iba menej ako tretina respondentov, ktorí deklarovali ochotu dať sa zaočkovať, by sa dalo zaočkovať touto konkrétnou vakcínou,“ uzatvára Robert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV.

Dáta zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko? budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát.

Text: Michaela Lukovičová, agentúra Seesame