Vyšlo prvé tohtoročné číslo nášho časopisu Human Affairs

Práve vyšlo prvé tohtoročné číslo nášho časopisu Human Affairs, v novom vizuálnom štýle aj personálnom obsadení! Viacero článkov aktuálneho čísla sa venuje problematike rodu a rodových stereotypov, ďalšie sú o hrozbe spojenej s menšinami či spoločenskej polarizácii v rôznych kultúrnych kontextoch. Prajeme príjemné čítanie a vítame na palube novú managing editorku Nikolu Kallovú.

Číslo nájdete tu, aj s open access výberom editorov: https://www.degruyter.com/journal/key/humaff/html#latestIssue

Volume 33 Issue 1 (February 2023):

Against Gender: The Anti-Gender Movements and the Socio-Cultural and Moral Deconstructions in Europe Alexandra Matejková, Jaroslav Mihálik

Into the Black Box: Sex and Gender in the Study on Decision-Making – An Evidence from a Slovak Sample Magdalena Adamus, Eva Ballová Mikušková

Cultural Differences in the Construction of Gender: A Thematic Analysis of Gender Representations in American, Spanish, and Czech Children’s Literature Lucy Roberts, Karolina Bačová, Tigist Llaudet Sendín, Marek Urban

Different Minority Groups Elicit Different Safety, Economic, Power, and Symbolic Threats Dóra Kanyicska Belán, Miroslav Popper

Social Representations of Political Polarization through Traditional Media: A Study of the Brazilian Case between 2015 and 2019 Andréia Isabel Giacomozzi, Juliana Gomes Fiorott, Raquel Bertoldo, Alberta Contarello

Terrorists’ Violence Threats and Coping Strategies: A Phenomenological Approach of Former FATA, Pakistan Jan Alam, Nazir Ullah, Hidayat Rasool

Genealogy, Immanent Critique and Forms of Life: A Path for Decolonial Studies James William Santos, Emil Albert Sobottka

Philosophical Inquiry into Computer Intentionality: Machine Learning and Value Sensitive Design Dmytro Mykhailov

National Identity and Belonging of Yemenite Jews in The Journey of Buried Secrets Ebrahim Mohammed Alwuraafi