Vedecký podcast SAV

Hostkou Soni G. Lutherovej v najnovšom vedeckom podcaste SAV je Barbara Lášticová. Reč bola o sociálnej psychológii, jej spoločenských dopadoch a aplikáciách, ale aj o tom ako skúmame a zvládame pandémiu.

„Sociálna psychológia skúma vzťah medzi jednotlivcom a spoločnosťou – kým sme, keď interagujeme s inými, kým sme ako členovia skupín, ako spoločenské normy ovplyvňujú naše správanie. Spadá sem množstvo tém od agresie, cez líderstvo v malých skupinách, až po spoločenské normy, sociálne identity, občiansku participáciu,“ popisuje Barbara Lášticová.

Na ústave spolu s kolegami riešia viacero domácich, ale aj medzinárodných projektov, pričom sa zameriavajú najmä na oblasti: transformácia intimity a rodičovstva; občianstvo, identita a medziskupinové vzťahy v spoločnosti; problematika edukácie či na vytváranie spoločenskovednej platformy pre aktívne ovplyvňovanie technologických inovácií v oblastiach jadrová energetika a vylepšovanie človeka. Ústav veľmi pohotovo zareagoval aj na aktuálnu pandemickú situáciu a realizoval v spolupráci s partnermi sériu prieskumov Ako sa máte, Slovensko?

„Pre mňa tie prvé týždne, mesiace pandemickej situácie, boli okamihom zastavenia. Bolo to veľmi príjemné. Zrazu som mala pocit, že mám veľmi veľa času „podoťahovať“ veci, ktoré sa v tom hektickom chode života nedali. Bolo pekné počasie, boli sme doma s deťmi, chodili von, všetko bolo optimistické, lebo bolo málo prípadov,“ opísala situáciu v jarných mesiacoch roka 2020 vo svojom najbližšom okolí.

V týchto dňoch však vplyv koronavírusovej situácie vníma inak, pretože je oveľa závažnejšia a výraznejšie ovplyvňuje naše životy. Zároveň sme sa s vírusom museli naučiť žiť a aj popri nastavených opatreniach a obmedzeniach vykonávať všetko potrebné predovšetkým z online priestoru.

„Teraz mi to už príde ako šialená hektika, kedy sa mi jeden ZOOM prelieva do druhého a potom do ďalších online meetingov a stretnutí a už sa úplne stráca ten čas, kedy je človek doma a kedy je v práci,“ vysvetľuje sociálna psychologička.

Barbara Lášticová prezrádza v podcaste aj to, čo by robila, keby nebola vedkyňou, ako najradšej relaxuje, v čom majú Slováci stále najväčšie predsudky a ako ju v mladosti ovplyvnilo účinkovanie v divadle.

Vedecký podcast SAV nájdete v podcastových aplikáciách PodBean, Apple Podcasts, Google Podcasts a na Spotify. Celý rozhovor s Barbarou Lášticovou si môžete vypočuť tu.

Text: Monika Tináková