Väčšina nezaočkovaných si myslí, že sa v najbližších mesiacoch nenakazia koronavírusom

Väčšina ľudí si na začiatku októbra myslí, že sa v najbližších mesiacoch nenakazí koronavírusom. Najviac sú o tom presvedčení respondenti, ktorí sa nechcú dať zaočkovať. Najčastejšie očakáva nakazenie sa skupina respondentov, ktorí sa ešte len plánujú dať zaočkovať.

Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020 a päťkrát v roku 2021.

Jedenásta vlna výskumu Ako sa máte, Slovensko? sa uskutočnila 5. až 10. októbra 2021. V tomto období sa na Slovensku zhoršovala epidemiologická situácia a okresy Slovenska sa postupne sfarbovali do tmavších farieb podľa pravidiel Covid automatu, pričom podľa automatu od 4. októbra 2021 už na Slovensku nebol ani jeden „zelený“ okres. Očakávalo sa spustenie očkovania vybraných skupín treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu.

Kto očakáva, že sa v najbližších mesiacoch nakazí koronavírusom

Vo výskume mali respondenti možnosť odpovedať na otázku, či si myslia, že sa v najbližších mesiacoch nakazia koronavírusom. Len 8,2 percenta respondentov odpovedalo možnosťami „áno“, alebo „skôr áno“. Naopak, 55,2 percenta respondentov odpovedalo „nie“ alebo „skôr nie“. Viac ako tretina respondentov odpovedala, že nevie.

Výrazný rozdiel je v odpovediach ľudí, ktorí sa už dali zaočkovať a tých, ktorí sa zaočkovať dať neplánujú. Kým v skupine zaočkovaných je 9,2 percenta takých, ktorí očakávajú, že sa koronavírusom nakazia, v skupine ľudí, čo sa zaočkovať dať neplánujú, je tento podiel len 5,1 percenta. Veľmi výrazný je rozdiel pri odpovedi „nie“ a „skôr nie“. Až 62,7 percenta respondentov, ktorí sa očkovať neplánujú, si myslí, že sa koronavírusom nenakazí. Medzi zaočkovanými je takýchto respondentov len 53,1 percenta.

V skupine respondentov, ktorí sa dať zaočkovať neplánujú, je odpoveď „nie“ celkovo najčastejšou odpoveďou na otázku, či si myslia, že sa nakazia koronavírusom. Najviac respondentov (21,6 %), ktorí očakávajú, že sa v najbližších mesiacoch nakazia, je v malej skupine ľudí, ktorí sa ešte nezaočkovali, ale deklarujú, že sa plánujú dať zaočkovať. Aj skupina respondentov, ktorá COVID-19 prekonala, si myslí, že sa nakazí častejšie než respondenti, ktorí očkovanie odmietajú.
To, že sa koronavírusom nenakazia, si myslia častejšie starší respondenti a respondenti, ktorí uviedli, že sa epidémie koronavírusu neobávajú. Odpoveď na otázku naopak nesúvisí s aktuálnou pandemickou situáciou v okrese. Ľudia žijúci v bordových alebo červených okresoch si nemysleli, že sa nakazia častejšie, než si to mysleli ľudia žijúci v oranžových, menej rizikových okresoch.

„Zistenie, že nezaočkovaní si nemyslia, že sa v najbližších zimných mesiacoch nakazia koronavírusom, zodpovedá záveru, že ľudia, ktorí očkovanie odmietajú, zároveň podceňujú riziko nakazenia sa. Veľký podiel starších respondentov, ktorí neočakávajú, že sa nakazia, je zrejme jedným z faktorov vysvetľujúcim našu slabú mieru očkovania vo vyšších vekových kategóriách. Zaujímavá je skupina 6,5 percenta respondentov, ktorí sa dať očkovať ešte len plánujú. V tejto skupine je najvyšší podiel ľudí, ktorí očakávajú, že sa koronavírusom v najbližších mesiacoch nakazia. Naznačuje to, že obava z nakazenia je v súčasnosti motivátorom dať sa zaočkovať len pre relatívne obmedzenú skupinu ľudí, ktorí s očkovaním síce dlho váhali, ale nebezpečnosť ochorenia COVID-19 nezľahčujú,“ komentuje výsledky výskumu Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.

Naše dáta znovu potvrdzujú, že postoje k očkovaniu a vnímanie rizika nákazy nesúvisí s reálnou epidemiologickou situáciou, ale je skôr vecou individuálnych presvedčení. Je pozoruhodné, že napriek tomu, že tu máme už 3. vlnu pandémie, až vyše 60 percent z tých, čo sa neplánujú zaočkovať, stále podlieha ilúzii vlastnej nezraniteľnosti, ktorá je často sprievodným javom odmietania očkovaniaViac než 50 percent z už zaočkovaných či z tých, ktorí sa plánujú dať zaočkovať, naopak zrejme dôveruje tomu, že očkovanie ich pred nákazou účinne ochráni,“ dodáva Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV. 

Dáta zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko? budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát. Kľúčové zistenia sú tiež k dispozícii na stránke projektu.

Text: Michaela Lukovičová, agentúra Seesame