Väčšina ľudí si myslí, že predvolebná kampaň sa nevenuje dôležitým témam

Podľa kontinuálneho prieskumu Ako sa máte, Slovensko? ľudia na Slovensku nepovažujú témy, ktoré politické strany riešia v predvolebnej kampani, za dôležité pre kvalitu života. Myslí si to až 88 % respondentov. Zároveň ľudia od novej vlády očakávajú, že bude schopná riešiť reálne problémy ľudí a bude pre ľudí príkladom aj v oblasti vzdelania a slušnosti.

Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciuje prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV, v. v. i., a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Od marca 2020 zrealizovali osemnásť rozsiahlych zisťovaní a tri špeciálne – jedno v prvých dňoch invázie vojsk Ruskej federácie na Ukrajinu, druhé pred koncom roka 2022 o očakávaniach ľudí v roku 2023 a tretie vo februári 2023 o predvolebných očakávaniach ľudí. Aktuálna vlna výskumu sa uskutočnila v čase vrcholiacej predvolebnej kampane necelý mesiac pred predčasnými parlamentnými voľbami 2023.

Kampaň, ktorá nerieši reálne a podstatné témy

Takmer 90 % Slovákov si podľa výsledkov prieskumu myslí, že politické strany sa v rámci predvolebnej kampane nevenujú dôležitým otázkam vôbec alebo im venujú len málo pozornosti. To môže byť dôvodom, prečo ľudia pri výbere politickej strany zohľadňujú viac faktor dôvery a dlhodobé postoje strán ako ich politický program. Prvé dva faktory sú dokopy rozhodujúce pre viac ako polovicu voličov. Program je kľúčovým faktorom len pre necelú pätinu voličov.

Prieskum tiež dlhodobo ukazuje, že zdravotníctvo, nezávislosť a nestrannosť súdnictva, boj s korupciou a riešenie dôsledkov inflácie sú priority, ktorým by sa podľa ľudí mala venovať nová vláda. Aj keď si 70 % ľudí myslí, že zdravotníctvo by malo byť prioritou, len 30 % z nich pozná veľmi dobre alebo celkom dobre program v oblasti zdravotníctva tej strany, ktorú zvažujú voliť.

To, že nová vláda bude schopná riešiť tieto skutočné problémy ovplyvňujúce kvalitu života, očakáva až 76 % respondentov. Zaujímavosťou je, že ľudia od novej vlády čakajú, že bude inteligentná a vzdelaná a tiež, že bude vládnuť slušne a jej členovia budú bezúhonní.

Dlhodobá vízia štátu v rukách vlády a volených zástupcov

V prieskume sme tiež zisťovali, kto má byť zodpovedný za definovanie dlhodobej vízie štátu. Podľa 82 % respondentov by to mala byť vláda a volení zástupcovia, ďalej odborníci a akademici (75,4 %) a občania prostredníctvom verejných konzultácií a participantových procesov (73,9 %). „Vízia štátu by mala byť definovaná na dlhší čas ako je jedno volebné obdobie. V jej definovaní a najmä v následnej implementácii sú preto dôležití aj profesionáli zo štátnej správy, ktorí dokážu zabezpečiť kontinuitu strategickej komunikácie štátu,“ vysvetľuje dôležitosť zachovania kontinuity Michaela Benedigová, riaditeľka komunikačnej agentúry Seesame.

Dáta zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko? budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát.

Spracovala: Michaela Lukovičová, agentúra Seesame

Foto: TASR/Pavol Zachar